Etusivu > Ajankohtaista > Lämmitystarveluvut muuttuvat maksuttomiksi

Lämmitystarveluvut muuttuvat maksuttomiksi

Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen seurantaan ja vertailuun käytettävät lämmitystarveluvut muuttuvat maksuttomiksi. Lämmitystarvelukuja julkaistaan Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla vuoden 2013 alusta alkaen.

Tammikuussa 2013 julkaistaan vuoden 2012 toteutuneet lämmitystarveluvut 16 vertailupaikkakunnalle kuukausi- ja vuositasolla sekä ilmastollisen vertailukauden 1971-2000 vastaavat tiedot. Tämän jälkeen kuukausittaiset ja vuosittaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnille ovat saatavilla ensimmäisenä arkipäivänä aina kunkin kuukauden ja vuoden päätyttyä.

Tiedot julkaistaan sähköisesti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla osoitteessa: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Mikä on lämmitystarveluku?

Paukkupakkaset ja toisaalta leudot talvet aiheuttavat rakennusten lämmitystarpeeseen suuriakin vaihteluja. Lämmitysenergiankulutuksen normeeraus lämmitystarvelukujen avulla mahdollistaa rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen vertailun ja kulutusmuutosten seurannan eri vuosina. Kulutusvertailu on tärkeä osa rakennuksen energiankulutuksen seurantaa ja se on lähtökohta energiankäytön tehostamiseen.

Lähde: Motiva

Julkaistu: 19.12.2012 10:19