Etusivu > Ajankohtaista > KKO: Ratkaisu saamisen vanhentumisesta

KKO: Ratkaisu saamisen vanhentumisesta

Korkein oikeus on antanut ratkaisun saamisen vanhentumisesta (KKO 2012:107).

Tuomiossaan KKO katsoi, että kun ulosottomenettely oli päättynyt ilman, että velallisen oli selvitetty saaneen tietoa ulosottoasiasta, ulosottomenettely ei johtanut saatavan vanhentumisen katkaisemiseen velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Saatavan vanhentuminen oli kuitenkin pykälän 3 momentin mukaisesti keskeytynyt ulosottomenettelyn ajaksi ja yhden vuoden ajaksi sen päättymisestä. Velkojalla olisi ollut ulosottomenettelyn päättymisen jälkeen vuosi aikaa katkaista saatavan vanhentuminen vapaamuotoisilla tai oikeudellisilla katkaisutoimilla. Koska tällaisista katkaisemistoimista ei ollut esitetty selvitystä, kaikki saatavat katsottiin vanhentuneiksi.

Lähde: Korkein oikeus

Julkaistu: 2.1.2013 11:01