Etusivu > Ajankohtaista > Vuosilomalain karenssiaika poistumassa

Vuosilomalain karenssiaika poistumassa

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu vuosilomalain muutosta. Lakiesityksen mukaan työntekijällä olisi oikeus pyynnöstä saada vuosilomaa siirretyksi jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien, jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana. Oikeus koskisi loma-ajan sairauspäiviä.

Lakiesityksen mukaan työntekijän olisi ilmoitettava viipymättä loman siirrosta sairastuttuaan ja osoitettava työnantajalle luotettava selvitys sairastumisesta. Tällä tarkoitetaan yleensä lääkärintodistusta.

Nykyisin siirtämisoikeus koskee vain yli 7 päivän työkyvyttömyysaikaa. Lakiesityksessä tämä karenssiaika poistuisi.
Vuosilomalain muutostarve perustuu EU:n työaikadirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan Suomen voimassa oleva vuosilomalaki on työaikadirektiivin vastainen.

TEM026:00/2012: Vuosilomalain muutostarpeita selvittävä työryhmä

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkaistu: 2.1.2013 12:49