Etusivu > Ajankohtaista > Verohallinnon ohje arvonlisäverokantojen korotuksesta

Verohallinnon ohje arvonlisäverokantojen korotuksesta

Verohallinto on antanut ohjeen arvonlisäverokantojen muutoksesta. Arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen.

Uudet verokannat ovat:

  • 24 % yleinen verokanta
  • 14 % elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
  • 10 % kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

Alennettua 14 %:n verokantaa ei sovelleta alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettuihin alkoholijuomien ja tupakkavalmisteiden myyntiin tai tarjoiluun.

Pakkauksiin ja kuljetustarvikkeisiin, jotka oikeuttavat palautettaessa korvaukseen, sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Lähde: Verohallinto

Julkaistu: 2.1.2013 16:38