Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistön- ja vuokra-asuntojen välittäjien pätevyysvaatimuksiin muutoksia

Kiinteistön- ja vuokra-asuntojen välittäjien pätevyysvaatimuksiin muutoksia

Hallitus esittää, että kiinteistön- ja vuokra-asuntojen välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa vähintään puolella välitystehtäviä hoitavista työntekijöistä on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Myös muilla välitystehtäviä hoitavilla henkilöillä on oltava tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Nykyisin vain yhdellä välitystehtäviä hoitavalla on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Ammattipätevyysvaatimuksen laajentaminen pyrkii lisäämään luottamusta välitysalan toimijoita kohtaan ja parantamaan kuluttajien asemaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että välittäjäkokeita järjestävän Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan nimi muutetaan Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnaksi. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännökset välittäjäkoelautakunnan pitämästä välittäjäkokeen suorittaneiden rekisteristä.

Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan ensi vuoden huhtikuussa. Kuitenkin ehdotettu ammattipätevyyden laajentamista koskeva muutos tulisi voimaan vasta vuonna 2016. Tällä halutaan varmistaa, että välitystoimintaa nykyisten säännösten nojalla harjoittaville on kohtuullinen aika suorittaa koe.

HE 196/2012 laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta

Lähde: Eduskunta

Julkaistu: 3.1.2013 09:00