Etusivu > Ajankohtaista > Turvaamistoimi ei ole vaihtoehto huoneiston hallintaanotolle

Turvaamistoimi ei ole vaihtoehto huoneiston hallintaanotolle

Helsingin Sanomissa 29.1.2013 kerrotaan Kuluttaja-sivujen 12 kysymystä yhtiökokouksesta -artikkelissa, että isännöitsijä voi hakea taloyhtiön tuuletusparvekkeella meluaville tuomioistuimelta ns. turvaamistointa. Jutussa todetaan, että meluajia voidaan kieltää sakon uhalla jatkamasta häiritsevää käyttäytymistä. Jutun mukaan turvaamistoimi on hyvä vaihtoehto huoneiston hallintaanottomenettelylle.

Helsingin Sanomien kuvaamissa tilanteissa turvaamistoimen hakeminen ei kuitenkaan ole mahdollista, eikä sitä voida käyttää vaihtoehtona huoneiston hallintaanottomenettelylle.

Oikeudenkäymiskaaressa säädetään tarkemmin turvaamistoimista. Turvaamistoimea voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä. Tällöin tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin toimenpiteeseen.

Turvaamistoimi on siten väliaikainen toimenpide, jota haetaan tuomioistuimelta. Turvaamistoimea taloyhtiö voi hakea esimerkiksi tilanteessa, jossa osakas on tekemässä luvatonta remonttia eikä suostu vapaaehtoisesti keskeyttämään remonttiaan. Tällöin taloyhtiö voi tarvittaessa vaatia tuomioistuimelta remontin keskeyttämistä turvaamistoimella.

Turvaamistoimea voidaan myös käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa tuomioistuimessa on vireillä ns. moitekanne, jossa tutkitaan onko yhtiökokouksen tekemä päätös pätevä. Tällöin moitekanteen yhteydessä tai jo ennen sitä voidaan hakea turvaamistoimea, jolla kielletään yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpano riidan ajaksi.

Julkaistu: 4.2.2013 15:35