Etusivu > Ajankohtaista > Kosteusvaurioituneiden rakennusten tunnistamiseen ei toistaiseksi uutta menetelmää

Kosteusvaurioituneiden rakennusten tunnistamiseen ei toistaiseksi uutta menetelmää

Huonepölyn kokonaistoksisuutta (myrkyllisyyttä) mittaamalla ei voida varmuudella tunnistaa tai luokitella kosteusvaurioituneita rakennuksia, joissa ihmiset oireilevat. Asia selvisi osana valtakunnallisia Kosteus- ja hometalkoita toteutetussa laajassa TOXTEST-tutkimushankkeessa.

Tutkimushankkeessa kerättiin pölynäytteitä taloista, joissa oli todettu vakavia kosteusvaurioita ja joissa ihmiset oireilivat sekä näiden vertailutaloista. Tutkimus osoitti, että pölystä tehdyt toksikologiset mittaukset eivät pysty selvästi erottelemaan oireilevia tapauskohteita lähes oireettomista vertailukohteista.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että toksikologista mittausta pölystä ei voida vielä käyttää kosteusvauriokohteiden korjaustarpeiden priorisoinnin perusteena eikä terveyshaitan arvioinnissa. Näytteenottomenetelmiä täytyy siis kehittää jatkossakin.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Julkaistu: 11.3.2013 13:40