Etusivu > Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen

Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta asetukset, jotka yhdessä samaan aikaan annettujen ympäristöministeriön asetusten kanssa viimeistelevät rakennusten energiatodistusta koskevan uudistuksen.

Rakennuksen energiatodistuksia saavat laatia jatkossa vain energiatodistuksen antamiseen pätevöityneet henkilöt. Energiatodistuksen laatijalla tulee olla vaadittu tekniikan alan tutkinto tai korvaava työkokemus ja hyväksytysti suoritettu laatijakoe. Pätevyyksiä on kahden tasoisia. Pätevöityneet energiatodistusten antajat rekisteröidään todistusten laatijoista pidettävään rekisteriin. Energiatodistuksen voi jatkossakin laatia isännöitsijä, jos hän on energiatodistuksen antamiseen pätevöitynyt.

Energiatodistusta ei voi enää antaa rakennuksen todellisen energiankulutus ja -kustannustietojen pohjalta, vaan todistus perustuu laskennalliseen energiakulutukseen. Laskennallinen energiakulutus ilmoitetaan E-luvun avulla, joka perustuu kokonaisenergiatarkasteluun. Siinä huomioon otetaan kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus. E-luku koostuu rakennuksen vuotuisesta laskennallisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Pienimmät kertoimet ovat uusiutuvalla energialla ja kaukolämmöllä. Lämmitystavan valinnalla on siten keskeinen merkitys E-lukuun.

Kulutustietoja ei ole lain mukaan pakko päivittää vuosittain, mutta suositeltavaa on, että niitä päivitetään säännöllisesti, jotta osakkeenomistaja ja myös ostaja saa tarpeelliset tiedot energiatodistuksesta. Kun pätevöitynyt energiatodistuksentekijä, esimerkiksi isännöitsijä joka on pätevöitynyt siihen, päivittää kulutustiedot päivittää hän samalla silloin kaikki energiatodistuksen tiedot.

Energiatodistukseen on sisällytettävä jatkossa suosituksia energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteiksi silloin, kun ne ovat toiminnallisesti ja teknisesti mahdollisia sekä kustannustehokkaita.

Energiatodistus on esitettävä rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Jatkossa kaikkien asunto-osakeyhtiöiden, myös alle seitsemän huoneiston taloyhtiön, on teetettävä energiatodistus, jos niissä olevia asuntoja myydään tai vuokrataan.

Energiatodistus tarvitaan 1. kesäkuuta alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen. Kyseessä tulee olla enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus.

Vanhan lain ja uuden lain mukaisten energiatodistusten voimassaoloajat:

  • Vanhan lain mukaiset isännöitsijän laatimat isännöitsijäntodistuksen osana olevat energiatodistukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti.
  • Vanhan lain mukaiset erilliset energiatodistukset ovat voimassa 10 vuotta.
  • Uuden lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa enintään 10 vuotta.

Julkaistu: 5.4.2013 13:18