Etusivu > Ajankohtaista > ARA selvitti kuntien vuokramarkkinatilanteen

ARA selvitti kuntien vuokramarkkinatilanteen

ARAn tuoreimmassa asuntomarkkinakatsauksessa arvioidaan kuntien vuokramarkkinoiden välisiä eroja.

Selvityksen tulosten mukaan kunnat voidaan jakaa asuntomarkkinoiden kireyden mukaan kolmeen pääluokkaan. Kireiden markkinoiden alueella asuu 1,5 miljoonaa suomalaista (29 %) 21 kunnassa, joissa on 38 % Suomen ARA-kannasta. ARA-asunnon saaminen niissä on vaikeaa tai erittäin vaikeaa. Väestönkasvu sekä kalliit vapaarahoitteiset vuokra- ja omistusasunnot lisäävät ARA-asuntojen kysyntää.

Hyvä tai normaali markkinatilanne oli 45 kunnassa, jotka edustavat 27 % väestöstä ja 30 % ARA-kannasta. Niissä vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta kohtaavat, eikä pitkiä asuntojonoja, asuntojen vajaakäyttöä tai tyhjien asuntojen ongelmaa pääse muodostumaan vuositasolla.

Ylitarjonnasta kärsii kaksi kolmasosaa kunnista. Niissä asuu 41 % väestöstä, mutta niiden alueella on vain 30 % ARA-kannasta. Yhteistä ARA-asuntojen ylitarjonnasta kärsiville kunnille on väestön väheneminen.

Tarkempaa tietoa kuntien vuokra-asuntomarkkinoista Asuntomarkkinakatsauksesta 2/2013.

Lähde: ARA

Julkaistu: 15.5.2013 09:14