Etusivu > Ajankohtaista > Jätteiden käsittely murroksessa

Jätteiden käsittely murroksessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan jätteiden käsittelyssä on meneillään voimakas murroskausi. Vuonna 2011 jätteitä poltettiin 22 prosenttia edellisvuotta enemmän ja yhteensä yli 10 miljoonaa tonnia. Jätteitä myös kierrätettiin edellisvuotta enemmän.

Teollisuuden ja muun tuotannon puutähteillä ja yhdyskuntajätteillä tuotettiin yli kymmenen prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja metsäteollisuuden jäteliemet mukaan lukien yli viidennes. Kierrätetty jätemäärä kohosi 18 prosenttia, liki 34 miljoonaan tonniin. Sen sijaan kaatopaikoille tai pitkäaikaiseen läjitykseen jätteitä sijoitettiin 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Myös rakennusjätteiden käsittely on monipuolistunut. Metalliosien lajittelun ohella korjaus-, purku- ja uudisrakentamisessa kertyvää palavaa jätettä ja mineraalisia ainesosia pyritään lajittelemaan ja hyödyntämään entistä voimallisemmin. Rakentamisessa syntyneitä jätteitä hyödynnettiin tai toimitettiin esikäsittelyyn hyödyntämistä varten vuonna 2011 yli 1,7 miljoonaa tonnia.

Lähde: Tilastokeskus

Julkaistu: 24.5.2013 09:19