Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliiton jäsensivuille lisätty viranomaislausuntoja

Isännöintiliiton jäsensivuille lisätty viranomaislausuntoja

Isännöintiliitto on antanut toukokuussa kaksi lausuntoa viranomaisille. Lausunnot koskevat Viestintäviraston määräysluonnosta kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista sekä Verohallinnon ohjeen luonnosta "Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus". Lausunnot on lisätty Isännöintiliiton verkkosivujen jäsensivuille.

Viestintäviraston määräysluonnosta koskevassa lausunnossa Isännöintiliitto pitää hankkeen tavoitteita tärkeänä onnistuneen tietoyhteiskuntakehityksen kannalta. Lausunnossa on otettu kantaa muutamiin määräysluonnosta koskeviin yksityiskohtiin.

Verohallinnon ohjeluonnokseen Isännöintiliitto suhtautuu pääosin myönteisesti. Isännöintiliitto kuitenkin katsoo, että rakentamiseen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden laajuutta tulee harkita kriittisesti, jotta selvitysvelvollisuus ei aiheuta tilaajalle päällekkäistä selvitys- ja ilmoitusmenettelyä esimerkiksi tilaajavastuulain vaatimusten kanssa.

Lausunnot löytyvät jäsensivuilta kohdasta Työkaluja isännöintiyritykselle/isännöitsijälle > Laki ja järjestys > Ohjeet ja mallit > Lausunnot viranomaisille.

Julkaistu: 28.5.2013 16:00