Etusivu > Ajankohtaista > Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä sovelletaan 1.9.2013 alkaen

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä sovelletaan 1.9.2013 alkaen

Asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä tulee sovellettavaksi asuinkiinteistöissä 1.9.2013 alkaen. Jatkossa energiatehokkuus on huomioitava uudisrakentamisen lisäksi myös luvanvaraisessa korjaus- ja muutosrakentamisessa.

Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.

Korjausrakentamisen aloittaminen säilyy edelleenkin vapaaehtoisena. Ehjää ja toimivaa rakennusta ei tarvitse korjata. Kiinteistönomistaja päättää, milloin ja missä laajuudessa hän ryhtyy korjaamaan ja mitkä ovat parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta säädösten puitteissa. Tarkoituksena on kuitenkin, että energiatehokkuutta parannetaan vasta, kun rakennusta on muutenkin remontoitava.

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, jos ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Myös rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus on otettava huomioon.

Yhtiökokous päättää remontin laajuudesta, mutta se voi valtuuttaa hallituksenkin päättämään asiasta.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä:

Julkaistu: 23.8.2013 08:28