Etusivu > Ajankohtaista > Kotitalo-lehden lukijat syyskuussa: Tieto kulkee yhtiökokouksessa

Tieto kulkee yhtiökokouksessa

Tiedottaminen energiankulutuksesta vaihtelee taloyhtiöittäin. Suosituin tapa on asian käsittely yhtiökokouksessa, kertovat Kotitalo-lehden lukijakysymykseen vastanneet.

Syyskuun lukijakysymyksessä kysyimme, miten taloyhtiönne asukkaille tiedotetaan energiankulutuksesta. Suurimmassa osassa taloyhtiöistä asiasta tiedotetaan kerran vuodessa yhtiökokouksessa. Näin ilmoitti reilusti yli puolet vastaajista.

Tiedotuskäytäntöjä tarkennettiin avovastauksissa. "Yhtiökokouksessa käydään kursorisesti läpi kulutuslukemat ja jotain vertailutietoja edellisiltä vuosilta, asiasta ei kuitenkaan keskustella."

Eräässä taloyhtiössä yhtiökokoustiedottamisen lisäksi asuntoihin jaetaan asiasta tie-dotteita, sillä myös tässä taloyhtiössä asukkaat vaihtuvat tiuhaan. Toisessa taloyhtiössä taas koettiin, ettei yhtiökokouksessa kerrottu tieto ei tavoita asukkaita, sillä taloyhtiön asukkaista 90 prosenttia on vuokralaisia.

Tietoa jaetaan myös taloyhtiösivuilla, näin vastasi seitsemän prosenttia vastaajista. Myös tiedotteita ja oppaita jaetaan yhtiöissä, vastaajat kertoivat.

Myös mallikasta toimintaa

Eräässä taloyhtiössä energiankulutusta seurataan kuukausitasolla. Tiedot päivitetään lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksesta. Graafisesta esityksestä käy ilmi toteutumat kolmelta vuodelta vertailuarvoina. Lisäksi kaaviossa näkyy tavoitearvo, johon pyritään.

Toinen taloyhtiö taas oli osallistunut Suomen Luonnonsuojeluliiton Negawatti-hankkeeseen. Kampanja tarjosi asunto-osakeyhtiölle maksuttoman energiakartoituksen ja energian-säästökoulutusta.

Lähes joka viides vastaaja oli sitä mieltä, ettei energiankulutuksesta tiedoteta mitenkään. Avovastauksissa koettiin, ettei muistakaan asioista juuri tiedoteta asukkaille. Toisaalta joku pohti, saako hallituskaan riittävästi tietoa asiasta.

Aina tiedottaminen ei vaadi järeitä toimia. Pienessä taloyhtiössä seurataan kulutusta ahkerasti ja siitä keskustellaan pihalla ja keittiöissä, kertoi yksi vastaajista.

Julkaistu: 1.10.2013 16:25