Etusivu > Ajankohtaista > Lausunto pysäköinninvalvonnassa avustamisesta valmistui

Lausunto pysäköinninvalvonnassa avustamisesta valmistui

Lausunto yksityisestä pysäköinninvalvonnassa avustamisesta on valmistunut pitkän käsittelyn jälkeen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista sekä muutettavaksi pysäköinninvalvonnasta annettua lakia. Esityksen mukaan yksityisten yritysten toiminta pysäköinninvalvonnassa rajattaisiin viranomaisia avustavaksi ja luvanvaraiseksi. Kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi voisi käyttää pysäköinninvalvonnassa yksityisellä alueella apunaan sellaista yritystä, jolla olisi pysäköinninvalvontalupa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan uudet lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Pysäköintivirhemaksut kunnalle

Pysäköintivirhemaksut saisi esityksen mukaan valtio tai kunta. Pysäköinninvalvonnassa avustavalle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta tulisi lisäksi sopia avustajan ja kunnan tai poliisin kesken.

Lupa alueen omistajalta

Valvonnassa avustamiseen vaadittaisiin myös alueen omistajan tai haltijan suostumus. Aloite avustajan käyttämiseen tulisi käytännössä useimmiten alueen omistajalta tai edustajalta, esimerkiksi isännöitsijältä.

Pysäköinninvalvontaluvan haltijan palveluksessa olevien valvonta-avustajien tulisi todentaa epäilemänsä pysäköintivirhe esimerkiksi kuvaamalla ja tehdä kunnalle tai poliisille esitys seuraamuksen määräämiseksi. Viranomainen kuitenkin päättäisi pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta.

Laki pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain muutos pitivät tulla voimaan 1.3.2013. Lakiesitykset ovat olleet eduskunnan käsiteltävänä myös lakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa

Isännöintiliitto on ollut kuultavana asiasta Eduskunnassa jo viime vuoden syksyllä.

Julkaistu: 17.10.2013 15:50