Etusivu > Ajankohtaista > Rakentamista koskeva sääntely selkeytyy

Rakentamista koskeva sääntely selkeytyy

Valtioneuvosto esittää eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Tavoitteena on koota eritasoiset säännökset samaan lakiin, jolloin rakennushankkeen kaikkien osapuolten on helpompi olla selvillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

Lakiehdotus selkeyttää rakennuksen suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä. Suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuusehtoja on täsmennetty muun muassa aikaisempien tutkintojen huomioon ottamisella.

Lakimuutos on pääosin rakenteellinen ja säännösten sisältö pysyy suurilta osin samana. Ainoat sisällölliset muutokset liittyvät korjausrakentamiseen ja rakennustyönjohtoa edellyttävien töiden täsmentämiseen. Muutokset eivät vaikuta rakentamisen toimijoiden keskinäiseen työnjakoon.

Korjausrakentamista koskevilla lisäyksillä ja tarkennuksilla pyritään lisäämään entistä suunnitelmallisempaa korjaustoimintaa, joka pidentää rakennuksen käyttöikää ja mahdollistaa materiaalien nykykäytön jatkumisen. Näin säästyy luonnonvaroja ja energiaa.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 23.10.2013 15:27