Etusivu > Ajankohtaista > Asukastiloja ja asumistalkkareita - lähiökierroksen viesteissä korostuu yhteistyö

Asukastiloja ja asumistalkkareita - lähiökierroksen viesteissä korostuu yhteistyö

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen kiersi syksyllä kysymässä lähiöiden asukkailta, miten omaa asuinaluetta halutaan kehittää. Kierros oli osa ministerin kesällä esittelemää Lähiöviitoset-ohjelmaa.

Lähiökiertueella nousi esiin toive siitä, että asuinalueiden viihtyisyyttä on kehitettävä. Selkeä viesti oli, että asuntojen peruskorjauksen ja lähellä olevien palvelujen tarve on suuri. Lähiökierroksella toivottiin myös asukkaiden mahdollisuuksien lisäämistä oman asuinalueen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Erityisesti nousi esille yhteistyön tarve lähiöiden kehittämisessä. Yhteistyötä tarvitaan kaikkien toimijoiden kesken: valtion ja kuntien, eri viranomaisten ja järjestöjen sekä valtionhallinnossa eri hallinnonalojen kesken.

Lähiöiden kehittämistä ei voida ratkaista yhden hallinnonalan toimenpitein, joten ministeriöiden välille on luotava uusia yhteistyön muotoja. Yhteistyötä kehitetään ministeri Viitasen kutsumassa pyöreän pöydän tilaisuudessa 26.11. Silloin lähiöiden eriytymisestä ovat keskustelemassa muun muassa peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja opetus- ja kulttuuriministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti.

Asukastiloja ja asumistalkkareita lähiöihin

Viitasen mukaan lähiöissä tarvitaan paikkaa, jossa voi harrastaa ilman korkeita maksuja ja jossa ihmiset voivat kohdata toisiaan. Asukastiloihin palvelut voidaan tuoda ihmisten lähelle. Siksi asukastilat ja niiden toiminta tulisi saada pysyvälle pohjalle. Osana lähiöiden kehittämistoimia ympäristöministeriö ryhtyy edistämään asukastilojen toteuttamista lähiöihin, Viitanen kertoo.

Kiertueella nousi esiin myös asumisneuvonnan eli asumistalkkareiden tarve lähiöissä. Asumistalkkarit ennaltaehkäisevät asumiseen liittyviä ongelmia, luovat asumisviihtyisyyttä ja turvallisuutta ja ohjaavat ongelmatilanteissa oikeiden palvelujen piiriin.

Viitanen aikoo jatkaa hyviä kokemuksia tuottaneen lähiökierroksen hengessä keväällä järjestettävällä kenttäkierroksella, jossa toteutetaan kotiseutukävelyitä yhdessä asukkaiden kanssa.

Lähde: Ympäristöministeriö

Julkaistu: 18.11.2013 10:01