Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistönluovutukset sähköisiksi

Kiinteistönluovutukset sähköisiksi

1.11.2013 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä suurin osa kiinteistön luovutuksista voidaan jatkossa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Myös kiinnityshakemukset voidaan tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön.

Lakimuutokset toteutetaan sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetulla lailla, lailla maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a luvun 11 §:n muuttamisesta, lailla maakaaren muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja lailla etuostolain 2 §:n muuttamisesta.

HE 43/2013 vp

Julkaistu: 22.11.2013 16:21