Etusivu > Ajankohtaista > Kotitalo-lehden lukijat marraskuussa: Suunnitelmallisuus ratkaisee

Suunnitelmallisuus luo arvoa

Talon arvoon vaikuttaa eniten se, että sitä remontoidaan suunnitelmallisesti. Tätä mieltä on enemmistö Kotitalo-lehden lukijakysymykseen vastanneista.

Marraskuun lukijakysymyksessä selvitimme, mikä vaikuttaa eniten asunnon arvoon, jos sijaintia ei oteta huomioon. Lähes puolet vastaajista arveli, että tärkeintä on korjausten suunnitelmallisuus. Heidän mielestään se osoittaa, että taloyhtiössä osataan varautua korjaustarpeisiin ja aikatauluttaa niitä taloyhtiön maksukyvyn mukaan.

Neljännes vastaajista piti taloyhtiön ulkonäköä ykkösasiana asunnon arvoa arvioitaessa. "Ulkonäkö viestii yleensä talon motivaatiosta pitää yhtiö kunnossa. Talon ulkonäköön voi lisätä myös piha-alueiden kunnon ja ulkoalueiden valaistuksen", kertoi eräs vastaajista.

Lukijat puntaroivat, että talon ulkonäkö saa ostajan kiinnostumaan taloyhtiöstä. Toisaalta he olivat myös sitä mieltä, että ilman korjaussuunnitelmaa ei varsinaista ostopäätöstä syntyisi.

Huoltoyhtiöstä viis?

Kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi sijoittui vastausvaihtoehto muu seikka. Kyselyyn vastanneet löysivät kymmeniä asunnon arvoon vaikuttavia seikkoja. Niitä olivat muun muassa asunnon koko ja kunto, taloyhtiön maine sekä rakennusvuosi.

Vastaajat totesivat, että kaikki kyselyssä annetut vastausvaihtoehdot vaikuttavat asunnon arvoon. "Korjaustoiminnan suunnitelmallisuus on koko toiminnan lähtökohta: näin myös taloyhtiön ulkonäkö pysyy kunnossa. Tähän tarvitaan huoltoyrityksen ja isännöinnin laadukasta panosta. Suunnitelmallisesti ja hyvin hoidettu yhtiö on houkutteleva", kertoi eräs lukija.

Huoltoyhtiötä ei kukaan vastaajista valinnut tärkeimmäksi tekijäksi asunnon arvoa määrittäessä. Eräs lukija tähdensi kuitenkin, että huoltoyhtiö vaikuttaa taloyhtiön ulkonäköön ja siisteyteen. "Kyllä se näkyy päällepäin, että miten huoltoyhtiö ja isännöinti toimivat."

Kyselyn vastauksista oli pääteltävissä, että kokonaisuus ratkaisee, eivät yksittäiset tekijät.

Oletko Kotitalo-lehden lukija? Vastaa tammikuun kysymykseen netissä 10.1.2014 mennessä ja osallistu lukijapalkinnon arvontaan.

Eikö lehti ole Sinulle tuttu?
Tilaa näytenumero ja tutustu!

Julkaistu: 4.12.2013 08:39