Etusivu > Ajankohtaista > Kotitalo-lehden lukijat tammikuussa: Ennakointi on tärkeintä

Ennakointi on tärkeintä

Taloyhtiön toimintaa tulisi kehittää ennakoivammaksi niin, että osakkaat voisivat varautua paremmin esimerkiksi suuriin remontteihin. Tätä mieltä on enemmistö Kotitalo-lehden lukijakysymykseen vastanneista.

Joulukuun lukijakysymyksessä kysyimme, miten omaa taloyhtiötä tulisi ensisijaisesti kehittää.

Puolet vastaajista toivoi, että taloyhtiön hallitus toimisi ennakoivammin. Tällöin esimerkiksi suuret remontit eivät tulisi yllätyksenä.
"Suurien ja pienien remonttien ennakointi on kaik-kien taloyhtiön osakkeiden etu ja myös kustannustehokkain tapa", eräs lukija perusteli.

Eräässä taloyhtiössä vastike oli pitkään alimitoitettu. Kaikki isot remontit oli teetetty lainarahalla. Parin vuoden ajan osakkailta kerättiin korkeampaa vastiketta, ja talous on nyt kunnossa.
"Tulevaisuuden haasteena on saada asukkaat hyväksymään korkeamman vastikkeen jatkuminen, jotta on pesämuna tulevaisuuden kunnossapitotöille", vastaaja kertoo.

Yhteisöllisyys hukassa

Lähes viidennes vastaajista kaipasi yhteisöllisyyttä, joka lisäisi asumismukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Eräs vastaajista perusteli asiaa näin: "Yhteisöllisyys voi auttaa kaikkia asukkaita mukaan toimintaan ja kiinnostumaan yhteisistä asioista, myös investointi- ja remontointitarpeista. Yhteisöllisyys tuo eloa, iloa ja turvallisuutta pihaan ja portaisiin."

Kolmanneksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi lukijat valitsivat tekniikan. Joka kymmenes vastaajista toivoi teknisesti modernimpaa taloyhtiötä. Kehitystä toivottiin niin sähkö- ja tietoliikennekaapelointien kuin ilmanvaihdonkin osalta.

Vastaajat uskoivat myös, että uusi talotekniikka toisi säästöjä energiakuluissa.
"Uusi tekniikka tuo usein investointia suuremman säästön. Samalla asumismukavuus ja turvallisuus paranevat", luonnehti eräs lukija.

Vähemmän tärkeinä lukijat pitivät taloyhtiön kehittämistä vähäpäästöisemmäksi, nuukemmaksi tai turvallisemmaksi. Muina kehityskohteina nähtiin viestinnän ja tiedotuksen lisääminen.

Kirsi Goodchild

Oletko Kotitalo-lehden lukija? Vastaa helmikuun kysymykseen netissä 11.2.2014 mennessä ja osallistu lukijapalkinnon arvontaan.

Eikö lehti ole Sinulle tuttu? Tilaa näytenumero ja tutustu!

Julkaistu: 29.1.2014 10:15