Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistöpalvelualan suhdanneodotukset alkuvuodelle varovaiset

Kiinteistöpalvelualan suhdanneodotukset alkuvuodelle varovaiset

Kiinteistöpalvelualan yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on jonkin verran tavanomaista heikompi. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n tuoreesta suhdannebarometrista.

Näkymät ovat kuitenkin kohentuneet loppusyksyn ja alkutalven aikana, ja alan yleisen suhdannetilanteen odotetaan jonkin verran vahvistuvan lähikuukausina.

Kiinteistöpalvelualan yritysten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +11. Paranemista odotti 18 prosenttia alasta, ja 7 prosenttia ennakoi heikkenemistä. Odotukset alkuvuodelle ovat varovaiset, ja myynnin arvioidaan supistuvan. Toiselle neljännekselle ennustetaan kuitenkin myönteisempää myyntikehitystä.

Alan kustannukset ovat hienoisessa nousussa. Kannattavuus vuonna 2013 oli parempi kuin vuonna 2012. Kannattavuuden arvioidaan hieman paranevan kuluvana vuonna.

Henkilökunnan määrässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia.

Heikko kysyntä on ongelmana kymmenesosalla alasta. Noin kolmasosa ilmoittaa ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteeksi.

Lähde: Kiinteistötyönantajat

Julkaistu: 21.2.2014 09:33