Etusivu > Ajankohtaista > Ryhmärakennuttamiselle pelisäännöt

Ryhmärakennuttamiselle pelisäännöt

Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnön mukaan ryhmärakennuttamisesta tulisi säätää oma laki. Tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla hankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttaa hankkeiden rahoituskelpoisuutta.

Työryhmän mietinnön mukaan laissa tulisi säätää ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista, hankkeessa käytettävän ryhmärakennuttajakonsultin palveluista, tehtävistä ja vastuista. Lisäksi laissa säädettäisiin ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehtävistä sopimuksista.

Lain soveltamisalaan on tarkoitus kuulua sekä asuntoyhteisömuodossa toteutettavat että niin sanotut kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet. Sääntelyn sisällössä on osittain eroja asuntoyhteisömuotoisissa ja kiinteistömuotoisissa ryhmärakennuttamishankkeissa.

Ryhmärakennuttamislain ja muiden ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta. Tutustu työryhmän mietintöön (pdf).

Lähde: Oikeusministeriö

Julkaistu: 5.3.2014 13:55