Etusivu > Ajankohtaista > Pohjoismaille ohjeistukset säteilyvaaratilanteisiin

Pohjoismaille ohjeistukset säteilyvaaratilanteisiin

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset ovat julkaisseet yhteiset ohjeet toimenpiteistä, joilla suojellaan ihmisiä ja yhteiskunnan toimintoja säteilyvaaratilanteissa.

Vakavien säteilyvaaratilanteiden vaikutukset voivat ulottua monen maan alueelle. Yhteiset ohjeet mahdollistavat kaikissa pohjoismaissa yhdenmukaiset suojelutoimenpiteet ja yhteiset viestit ja neuvot asukkaille.

Ohjeet voivat koskea esimerkiksi sisälle suojautumista, joditablettien ottamista, evakuointia, elintarvikkeiden, muiden tuotteiden ja tuotannon suojaamista, elinympäristön puhdistamista ja radioaktiivisia aineita sisältävän jätteen käsittelyä.

STUKin ohjeet suojelutoimista säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa

Yhteispohjoismainen ohjeisto kokonaisuudessaan: Protective measures in Early and Intermediate Phase of a Nuclear or Radiological Emergency, Nordic Guidelines and Recommendations

Lähde: STUK

Julkaistu: 7.3.2014 09:27