Etusivu > Ajankohtaista > Uusi laki selkeyttämään asumistukijärjestelmää

Uusi laki selkeyttämään asumistukijärjestelmää

Hallitus esitti 24.4. eduskunnalle asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista ja selkeyttämistä.

Hallitus esitti esityksessään, että jatkossa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tällä hetkellä enimmäismäärään vaikuttavat myös asunnon ominaisuudet, kuten koko, valmistumisvuosi, perusparannukset ja varustetaso.

Samalla täsmennettäisiin tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä. Omavastuu porrastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan, jolloin samalla tulotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa.

Myös omistusasunnossa asuvien yleiseen asumistukeen ehdotetaan muutoksia. Esityksen mukaan omaisuutta ei enää laskettaisi tuloksi, kun asumistuen suuruutta määrätään.

Yleisen asumistuen uudistaminen muuttaisi monen tuensaajan tukea. Arviolta 73 prosentilla tuensaajista tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 27 prosentilla tuen arvioidaan alentuvan. Tuen muutokset olisivat kuitenkin enimmäkseen vähäisiä. Kaikkiaan asumistukimenojen arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallitus esittää muutettavaksi myös eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia. Jatkossa eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen välinen valintaoikeus poistuisi, ja eläkkeensaajan tukea saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi esitetään, että eläkkeensaajan asumistuki sidottaisiin selkeämmin eläkkeen saamiseen. Tällöin henkilö, joka ei olisi oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, saisi yleistä asumistukea 65 vuotta täytettyäänkin.

Lähde: Valtioneuvosto

Julkaistu: 25.4.2014 10:12