Etusivu > Ajankohtaista > Oikeustapaus: Kanne vastikkeiden palauttamisesta hylättiin

Oikeustapaus: Kanne vastikkeiden palauttamisesta hylättiin

Helsingin hovioikeus hylkäsi kanteen, jossa A Oy vaatii asunto-osakeyhtiöltä korvauksia arvonlisäverovastikkeen perimisestä.

A Oy oli perustanut vaatimuksensa siihen, että asunto-osakeyhtiö oli perinyt A Oy:ltä yhtiöjärjestyksen määräysten vastaisesti arvonlisäverovastiketta. Lisäksi A Oy perusteli vaatimustaan sillä, että asunto-osakeyhtiö oli rikkonut sille syntynyttä virheellisesti perityn vastikkeen palautusvelvollisuutta. Tästä oli aiheutunut vahinkoa A Oy:lle.

Helsingin hovioikeus katsoi, että asiassa oli riidatonta, että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määrätty arvonlisäverovastikkeen perimisestä ja että A Oy oli maksanut yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti veloitettua vastiketta. Arvonlisäverovastikkeen perimisen ei voitu näin ollen katsoa olleen yhtiöjärjestyksen vastaista.

Isännöintiliitto laatii oikeustapauksesta tiivistelmän kommentteineen. Oikeustapaus lähetetään jäsenille uutiskirjeessä, ja tämän jälkeen se lisätään Isännöintiliiton verkkosivujen Jäsensivuille.

Julkaistu: 4.6.2014 08:42