Etusivu > Ajankohtaista > Energiatodistuksen kehittäminen jatkuu

Energiatodistuksen kehittäminen jatkuu

Ympäristövaliokunta on käsitellyt Omakotiliiton aluille laittaman kansalaisaloitteen sekä sitä tukevan lakialoitteen koskien energiatodistuslain uudistamista. Kansalaisaloite ja lakialoite hylättiin, mutta kehittämistyö selkeämmän energiatodistuksen eteen jatkuu.

Kansalaisaloitteessa ja lakialoitteessa esitettiin, että todistuksessa tulee ilmoittaa laskennallisen kulutuksen lisäksi aina myös toteutunut ostoenergia ja että ennen vuotta 2008 rakennetuissa pientaloissa ei tarvitse ottaa huomioon kokonaisenergiankulutuksen määrittämisessä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia energiamuotojen kertoimia. Aloitteen tekijöiden tavoitteena oli energiatodistuksen laadinnan yksinkertaistaminen sekä kustannusten pieneneminen.

Selkeyttä energiatodistukseen

Valiokunta hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset sekä lakialoitteen. Voimassaolevan lain mukaan ostoenergia on ilmoitettava, mikäli tieto on saatavilla. Valiokunnan mukaan tämä on riittävä taso. Energiamuodon kertoimen huomioiminen taas perustuu EU-direktiiviin eikä sitä sen vuoksi voida kokonaan poistaa. Sitä vastoin valokunta asetti mietinnössään kaksi lausumaehdotusta, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin todistuksen kehittämistä. Valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi ja että hallitus aloitteellisesti pyrkii direktiivin muuttamiseen vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Vaikka kansalaisaloite ja lakialoite sellaisinaan hylättiin, on valiokunta kansalaisaloitteen kanssa samaa mieltä siitä, että energiatodistuksen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja edullinen sekä kansalle helposti ymmärrettävä. - Energiatodistuksen kehittämistyö jatkuu, jotta käyttökelpoisuus ja ymmärrettävyys paranevat. Seuraamme Isännöintiliitossa kehittämistyötä ja osallistumme tarvittaessa keskusteluun, toteaa lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta.

Julkaistu: 12.6.2014 07:36