Etusivu > Ajankohtaista > Ympäristöministeriö selvittää kyselyllä rakennusvalvonnan uudistamistarpeita

Ympäristöministeriö selvittää kyselyllä rakennusvalvonnan uudistamistarpeita

Useissa selvityksissä on käynyt ilmi, että kuntien välillä on suuria eroja rakennusvalvonnan toimintaperiaatteissa, hinnoittelussa ja resursseissa. Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään rakennusvalvonnan uudistamistarpeita. Kansalaisilta kerätään kesän ajan kokemuksia ja kehitysehdotuksia rakennusvalvonnasta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko rakennusvalvontoja yhdistämällä yhtenäistää rakennusvalvonnan toimintatapoja ja laatua ja siten lisätä rakennusvalvontojen ammatillista osaamista. Kuntien rakennusvalvonnan asiantuntemuksen ja yhtenäisten toimintatapojen vahvistaminen on kirjattu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan 2013. Rakennusvalvontoja on tarkoitus yhtenäistää entistä suuremmiksi, ylikunnallisiksi yksiköiksi.

Uudistusta valmistelee työryhmä, joka arvioi eri vaihtoehtoja ja ohjaa varsinaista lainvalmistelutyötä. Työ jakaantuu kolmeen vaiheeseen: organisointivaihtoehtojen määrittelyyn, lainvalmisteluun sekä toimeenpanovaiheeseen. Käynnissä olevalla kyselyllä kerätään kokemuksia ja kehitysehdotuksia rakennusvalvonnan asiakkailta työryhmän selvityksen tueksi. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Osallistu keskusteluun tai vastaa kyselyyn. Keskustelua käydään 31.8.2014 saakka.

Diskussion förs även på svenska.

Julkaistu: 1.7.2014 08:04