Etusivu > Ajankohtaista > Välkommen till skatteinfo om de nya skyldigheterna vid byggande

Välkommen till skatteinfo om de nya skyldigheterna vid byggande

Skatteförvaltningen ordnar fem tillställningar med skatteinfo om de nya skyldigheterna vid byggande runt om i Finland. Eftersom utrymmet är begränsat önskar Skatteförvaltningen att ett företag skickar högst fem deltagare till skatteinfo.

Skatteförvaltningens alla kundtillställningar finns i kronologisk ordning i vidstående tabell. Den första skatteinfon om de nya skyldigheterna vid byggande ordnas 22.9.2014. Vi delar inte ut något material under kundtillställningarna.

Ort, dag och anmälan till skatteinfo

Den 30 september ordnar Skatteförvaltningen dessutom två webinarier (på finska respektive svenska) om de nya skyldigheterna vid byggande. 2000 personer kan delta via webben i vartdera webinariet.

Tilläggsuppgifter: skatt.fi/anmalningarombyggande

Julkaistu: 10.9.2014 08:13