Etusivu > Ajankohtaista > Verotarkastusten kuulemismenettely muuttui

Verotarkastusten kuulemismenettely muuttui

Verotarkastusprosessin kuulemismenettely muuttui lokakuun alussa. Jatkossa alustavaa verotarkastuskertomusta ei enää anneta ennen lopullista verotarkastusta. Uutta menettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran lokakuussa alkavissa verotarkastuksissa.

Verohallinnon uudistuksen tavoitteena on päällekkäisen työn välttäminen. Aiemmin verotarkastajat antoivat alustavan verotarkastuskertomuksen ennen lopullista verotarkastuskertomusta, jolloin yrityksen oli mahdollista kommentoida vastineessaan verotarkastajien näkemyksiä ennen verotarkastajien lopullisen kannan muodostumista. Jatkossa verovelvollisen vastine huomioidaan vasta mahdollisen maksuunpano- tai verotuspäätöksen yhteydessä.

Muutoksen myötä verotarkastusprosessi tehostunee. Verotarkastajien tiukentuneet tulkinnat ja uusi menettely merkitsevät yrityksille kuitenkin aiempaa huolellisempaa valmistautumista ja aktiivisempaa roolia jo verotarkastuksen aikana. Valmistautuminen verotarkastukseen edellyttää muun muassa yhteyshenkilöiden valintaa ja mahdollisten esiin nousseiden tulkintakysymysten ja identifioitujen veroriskien läpikäyntiä yllätysten välttämiseksi. Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan ottaminen voi olla suositeltavaa entistä aikaisemmassa vaiheessa.

Selvitysten antamisessa vaaditaan huolellisuutta

Verotarkastuksen aikana yritysten on syytä tästä eteenpäin kiinnittää tarkkaa huomiota annettaviin selvityksiin: on esimerkiksi on tärkeää varmistaa, että verotarkastajille annettava selvitys on riittävä ja ymmärrettävä. Selvityksiä annettaessa on vastattava huolellisesti, sillä syntyneitä väärinkäsityksiä on entistä vaikeampi jälkikäteen korjata. Myös mahdollisten haastattelujen nauhoittaminen voi olla aiheellista.

Vaikka verotarkastuksessa pyritään selvittämään asiat suullisesti, yrityksillä on jatkossakin oikeus antaa selvityksiä kirjallisesti. Oikeudellinen argumentaatio voi joskus olla suositeltavaa sisällyttää jo verotarkastuksen aikana annettaviin selvityksiin. Mahdollisten väärinkäsitysten oikomiseksi on tärkeää ymmärtää verotarkastajien kanta jo ennen verotarkastuskertomuksen antamista.

Uudistus on toteutettu verotusmenettelyasetuksen 2 §:n muutoksella, joka tuli voimaan 1.7.2014. Uudistettu menettely on otettu huomioon Verohallinnon päivitetyssä Hyvä verotarkastustapa -ohjeessa.

Julkaistu: 1.10.2014 15:01