Etusivu > Ajankohtaista > Tilaajan vastuuta ollaan kasvattamassa

Tilaajan vastuuta ollaan kasvattamassa

Syyskuussa valmistuneen lakiluonnoksen mukaan tilaajan vastuu on kasvamassa vuoden 2015 alussa. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan olisi varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa.

Lisäksi tilaajan tulisi selvittää yrityksen verovelkatiedot. Tilaaja voisi hyödyntää tietojen hankkimiseen julkista verovelkarekisteriä, ja verovelkatodistusta vaadittaisiin vain silloin, kun yrityksellä on rekisteriin merkittynä verovelkaa.

Tilaajan olisi lisäksi varmistettava, että sopimuskumppani antaa selvityksen ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Lisäksi tilaajan on sopimusta tehdessään edellytettävä kirjallisesti, että sopimuspuoli toimittaa lähetetyistä työntekijöistä työntekijäkohtaisen tiedon eläkevakuuttamisesta myös sopimuksen mukaisen työn alettua.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostettaisiin ja korotettua maksua sovellettaisiin jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä olisi 2000 euroa, ja enimmäismäärä 20 000 euroa. Korotetun maksun enimmäismäärä olisi 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioitaisiin muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Esitetyt muutokset tilaajavastuulakiin tulisivat voimaan 1.1.2015.

Myöhemmin on suunnitteilla lisää muutoksia. Verovelvollisuutensa laiminlyönyt tarjoaja olisi mahdollista sulkea pois julkisista hankinnoista. Pidemmällä aikavälillä selvitetään veronumeron käytön laajentamista rakennusalan ulkopuolelle, alipalkkauksen epäkohtien poistamista, ryhmäkannelainsäädännön uudistamista sekä hallinnollisia seuraamuksia työsuojeluasioissa.

Hallituksen esitys HE 161/2014 tilaajavastuulain muuttamisesta

Julkaistu: 30.10.2014 16:58