Etusivu > Ajankohtaista > Reilu kaukolämpö -yritysten tavoitteena parempi asiakasdialogi

Reilu kaukolämpö -yritysten tavoitteena parempi asiakasdialogi

Reilu kaukolämpö -laatumerkkijärjestelmän vuosien 2015¬-2016 kehitysteema on parempi vuorovaikutus asiakassuhteessa. Kaukolämpöyritysten ongelmaksi koetaan vaikeasti ymmärrettävä tai puutteellinen asiakasviestintä, esimerkiksi hinnoittelun vaikeaselkoisuus.

Teeman on valinnut raati, jossa on mukana myös Isännöintiliiton edustaja. Samalla laatumerkin saamisen vähimmäisvaatimuksia on
kiristetty. Energiateollisuuden ja kaukolämpöasiakkaiden yhteisessä järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, joiden yhteenlaskettu myynti on 81 prosenttia kaukolämmön myynnistä.

Reilu kaukolämpö -raati seuraa joka toinen vuosi, miten laatumerkkiyritykset ovat kehittäneet toimintaansa ja täyttäneet merkin vaatimukset. Yrityksen toiminnan on oltava avointa, reilua, kehityshakuista ja tiedottavaa.

Viimeisin seuranta tehtiin 2014. Seurannassa painotetaan laatumerkkitoiminnassa asiakkaiden tärkeäksi kokemaa teemaa. Teeman valitsee Reilu kaukolämpö -raati, ja se voi nousta esiin asiakastyytyväisyydestä, julkisesta keskustelusta tai vaikkapa kollegion keskusteluista. Esimerkiksi isännöintiyritys voi nostaa epäkohtia keskusteluun.

Lisätietoa Reilu kaukolämpö -järjestelmästä

Reilu kaukolämpö -yritykset

Julkaistu: 26.11.2014 17:11