Etusivu > Ajankohtaista > Isännöintiliitto, FKL ja SKVL: Asunto-osakeyhtiöiden omistajatiedot saatava sähköiseen rekisteriin

Tiedote 15.12.2014

Asunto-osakeyhtiöiden omistajatiedot saatava sähköiseen rekisteriin

Seuraavan hallituksen toimenpidelistalle on saatava sähköisen asunto-osakerekisterin rakentaminen. Muuten pitkään kypsyteltyä hanketta ei vieläkään saada toteutettua. Rekisteri tehostaisi asuntomarkkinoiden toimintaa ja toisi laadukasta asuntotietoa yhteiskunnan käyttöön. Vuosittaiset hyödyt yhteiskunnassa olisivat 7,5 miljoonaa euroa. Finanssialan Keskusliitto, Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ovat asiasta yksimielisiä tekemässään kannanotossa.

Asunto-osakeyhtiöissä olevien noin miljoonan huoneiston tietoja tarvitaan päivittäin. Noin 2 500 isännöitsijää ja tuhannet muut taloyhtiön edustajat, kiinteistönvälittäjät, pankit, viranomaiset sekä monet muut asuntomarkkinoilla toimivat joutuvat jatkuvasti kokoamaan tarvitsemiaan tietoja eri rekistereistä ja osin myös käsin papereista. Painetut osakekirjat kulkevat postin mukana omia reittejään asuntokauppojen tahdissa. Tehostamisen tarvetta on.

Ympäristöministeriön tekemän selvityksen mukaan asunto-osakerekisterin yhteiskunnallinen hyöty on n. 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, kun rekisteri on täydessä käytössä. Tulevan asunto-osakerekisterin keskeisiä käyttäjiä edustavat Finanssialan Keskusliitto, Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ovat laatineet yhteisen kannanoton, johon on kerätty tärkeimpiä rekisterin perustamisen aineksia.

Vaikka sähköistä asunto-osakerekisteriä tarvitaan kipeästi, se on valmisteltava harkiten ja huolella. Käyttöönotto on ajankohtaista aikaisintaan vuonna 2017.

Sähköiseen asunto-osakerekisteriin on kerättävä mahdollisimman kattavasti asunto-osakeyhtiötä, yksittäistä huoneistoa, omistajia sekä mahdollisia rajoituksia koskevat tiedot. Tiedot on sähköistettävä niin, että työ kuormittaa taloyhtiötä, asukasta ja vakuudenhaltijaa mahdollisimman vähän.

Oikeus rekisterin tietoihin ja tietojen julkisuus on suunniteltava tarkoin. Rekisteriä voisi ylläpitää viranomainen tai kilpailutusmenettelyllä valittu yksityinen taho. Perittävät maksut on vahvistettava viranomaistasolla, ja rekisteri on rakennettava asunto-osakeyhtiöiden ja asuntomarkkinoilla toimivien tarpeisiin. Rekisterien ja tietojen käytön tulee olla kaikille edullista tai tietyissä, erityisesti taloyhtiön hoitoon liittyvissä tilanteissa maksutonta. Huolellisella suunnittelulla on varmistettava, että rekisteri todella vastaa asuntomarkkinoiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää: Finanssialan Keskusliiton, Isännöintiliiton ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton kannanotto (pdf)

Lisätietoja:

Finanssialan Keskusliitto Elina Kirvelä, puh. 020 793 4208

Isännöintiliitto Marina Furuhjelm, puh. 050 597 5976

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Jaana Anttila-Kangas, puh. 050 465 3773

Julkaistu: 15.12.2014 08:29