Etusivu > Ajankohtaista > Työsuojelutarkastukset jatkuvat

Työsuojelutarkastukset jatkuvat

Työsuojeluviranomainen tarkasti viime vuonna tehostetusti isännöintialan yrityksiä Etelä-Suomessa. Tarkastukset jatkuvat Etelä-Suomen alueella vuonna 2015.

Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa isännöitsijäyritysten työntekijöiden työaikoihin, työterveyshuollon toteutumiseen ja psykososiaaliseen kuormittumiseen.

Työsuojelutarkastajien havaintojen mukaan isännöintialan yrityksissä on puutteita esimerkiksi työajan hallinnassa, ja monet työnantajat seuraavat huonosti kokonaistyöaikoja. Alalla on vallinnut käsitys, jonka mukaan isännöitsijöiden osalta ei sovellettaisi työaikalakia. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee kuitenkin ottaa työaika huomioon arvioidessaan työn vaaroja ja haittoja. Työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että työaikakirjanpito on kunnossa ja ylityöt ovat lain sallimissa rajoissa

"Tarkastimme 110 isännöintialan yritystä. Yli puolella oli huomautettavaa työaikakirjanpidossa. Monella myös työhön liittyvien riskien, kuten työn kuormittavuuden selvittäminen oli tekemättä. Sen sijaan kolmas tarkkailtava asia, työterveyshuolto oli lähes poikkeuksetta kunnossa", kertoo tarkastaja Mika Piirainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Koulutuksia työsopimusasioista

Järjestämme Isännöintiliiton jäsenyritysten johdolle ja esimiehille koulutuksen, jossa perehdytään työsopimuksia määrittävään lainsäädäntöön, isännöitsijöiden uuteen työsopimusmalliin sekä yritysten nykyisten työsopimusten uudistamiseen. Kouluttajina ovat sekä juridiikan että henkilöstöhallinnon huippuasiantuntijat. Koulutuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla:

Helsinki 27.1.2015 klo 12.30 - 16.40
Turku 6.2.2015 klo 9.00 - 13.30
Tampere 12.2.2015 klo 12.30 - 16.40

Jos olet yritysjäsen, mutta et ole saanut ilmoittautumisohjeita, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Satu Lindéniin, satu.linden@isannointiliitto.fi, puh. 041-5303000

Julkaistu: 14.1.2015 08:56