Etusivu > Ajankohtaista > Mittauslaitelaki: Taloyhtiöillä vastuu huoneistokohtaisten vesimittareiden luotettavuudesta

Mittauslaitelaki: Taloyhtiöillä vastuu huoneistokohtaisten vesimittareiden luotettavuudesta

Vesivastikkeita peritään taloyhtiössä usein huoneistossa kirjoilla olevien henkilöiden lukumäärän perusteella. Monet taloyhtiöt ovat kuitenkin viime vuosien aikana siirtyneet veden todelliseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen. Tästä syystä asuntoihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit, eli kulutusmittarit.

Heinäkuussa 2011 astui voimaan mittauslaitelaki, joka sisältää säännöksiä mittauslaitteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Lain mukaan se, joka hyödyntää mittaustuloksia laskutuksensa perusteena, on velvollinen huolehtimaan mittauslaitteen luotettavuudesta. Käytännössä vastuu kuuluu siis taloyhtiölle, joka myös vastaa aiheutuneista kustannuksista. Laki edellyttää, että kaikki kulutusmittarit varmennetaan säännöllisin määräajoin. Epäselvyyttä tilanteeseen on kuitenkin luonut se, ettei kulutusmittareiden varmentamiskeinoista ja -määräajoista vielä ole olemassa tarkempia määräyksiä. Tästä huolimatta taloyhtiöiden tulee siis uskottavasti pystyä varmistamaan kulutusmittareiden luotettavuus koko käytön ajan

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kuitenkin parhaillaan valmisteilla asetus, jolla on tarkoitus säännellä kulutusmittareiden käytönaikaisesta varmennuksesta tarkemmin.

Julkaistu: 4.2.2015 09:59