Etusivu > Ajankohtaista > Taloyhtiön tiloja vuokralle tarjoava isännöintiyritys ei ole välitysliike

Taloyhtiön tiloja vuokralle tarjoava isännöintiyritys ei ole välitysliike

Moni isännöitsijä etsii taloyhtiöidensä puolesta näiden huoneistoihin vuokralaisia. Vuoden 2016 alusta lähtien vähintään puolella välitysliikkeiden välittäjistä on oltava LKV-tutkinto. Vaatimus ei koske isännöintiyritysten satunnaista välitystoimintaa.

Välitysliikelain mukaan "Vuokrahuoneiston välityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi saatetaan sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (481/1995) tarkoitetun asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimuksen tai liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (482/1995) tarkoitetun liikehuoneiston huoneenvuokrasopimuksen aikaansaamiseksi".

Satunnainen välitystoiminta, jota ei markkinoida, ja toisaalta asianajotoimeksiantoon tai muuhun toimeksiantoon, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin kiinteistönvälitys tai vuokrahuoneiston välitys, perustuva vuokralaisen etsintä on rajattu välitysliikelain ulkopuolelle.

Kun isännöintiyritys etsii vuokralaisia asiakastaloyhtiöidensä hallinnassa oleviin tiloihin, kuten asuntoihin ja liikehuoneistoihin, ei kysymys ole vuokrahuoneiston välityksestä. Tämä on osa normaalia isännöintityötä, jossa isännöinti edustaa tilojen omistajaa eli taloyhtiötä ja sen johtoa. Se, että tästä työstä veloitetaan asiakasta osana hallinnon hoitoa, ei muuta tilannetta.

Jos taloyhtiön johto antaa varsinaiselle välitysliikkeelle toimeksiannon huoneiston välittämiseen, on kysymys välitystoimeksiannosta.

Näin ollen välitysliikelaki ja sen 1.1.2016 voimaan tuleva muutos, että jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on oltava LKV-tutkinto, ei koske isännöintiyrityksiä.

Lähde: Jaana Sallmén, lakiasiantuntija, VT, Isännöintiliitto

Julkaistu: 20.2.2015 13:00