Etusivu > Ajankohtaista > Mitä AVI:n työsuojelutarkastuksissa tapahtuu?

Mitä AVI:n työsuojelutarkastuksissa tapahtuu?

"Tarkastuksessa pyydämme esittämään työaikakirjanpidon, työterveyshuoltosopimuksen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työpaikkaselvityksen", kertoo tarkastaja Mika Piirainen. Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lain mukaan työnantajan on seurattava työntekijöiden työaikaa ja seuranta on dokumentoitava. Laki ei kuitenkaan määrää työajanseurannan muotoa. Työntekijän itse ylläpitämä Excel-taulukko, johon on kirjattu säännöllisen työajan tunnit ja korvaukset sekä ylityö ja sunnuntaitunnit ja niistä suoritetut korvaukset, on riittävä.

"Mikäli huomautettavaa työajanseurannassa tai muissa työsuojeluasioissa asioissa löytyy, annamme toimintaohjeita siitä, miten asiat saadaan kuntoon. Astetta raskaampi ase on toimintakehote, jonka laiminlyönnistä seuraa uhkasakko. Nämä tapaukset ovat hyvin harvinaisia. Isännöintitoimistoissa kohtaa yleensä fiksuja ihmisiä, jotka ovat hyvin tehtäviensä tasalla", Mika Piirainen korostaa.

Mika Piiraisen mukaan asioiden kuntoon saamiseksi annetaan riittävästi. Esimerkiksi jos työaikakirjanpito puuttuu, niin aikaa asian korjaamiseksi annetaan muutama viikko, Jos työterveyshuolto puuttuu, niin aikaa annetaan muutama kuukausi.
" Mikäli työsuojelutarkastus kohdistuu yritykseesi, tärkeintä on tehdä aktiivisesti yhteistyötä. Viranomainen antaa kyllä aikaa korjata puutteet" , vahvistaa Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Lisätietoa ja AVI:n malli työaikakirjanpidosta

Julkaistu: 10.3.2015 14:16