Etusivu > Ajankohtaista > Työsuhde- ja työympäristöopas pienyrityksille

Työsuhde- ja työympäristöopas pienyrityksille

Työsuojeluhallinnon sivuilla on julkaistu tietopaketti pienyrityksille työsuhdeasioiden hoitamisesta, hyvän työympäristön merkityksestä sekä koneiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Julkaisu sisältää mm. mallilomakkeet työsopimuksesta, vuosilomapalkkalaskelmasta, työsuhteen päättämisilmoituksesta sekä työtodistuksesta.

Julkaisu on tarkoitettu koko pienyrityksen henkilöstön käyttöön työsuhde- ja työympäristöasioissa. Julkaisu ei ole täydellinen, ja lakeihin tulee aika-ajoin muutoksia. Lukujen yhteydessä on viitteitä lisätietoon. Lisätietoja löytyy oikeilla hakusanoilla myös netistä ja niitä voi kysyä esim. AVI:n työsuojelun vastuualueilta, ELY-keskuksista ja eri alojen asian tuntijalaitoksista, joista on yhteystiedot oppaan lopussa olevassa liitteessä.

Aineisto on koottu siten, että siihen voi tutustua aihe kerrallaan. Kun työpaikalla tulee esille jokin työoloihin liittyvä ongelma tai muuten ratkaisua vaativa asia, voi tästä kirjasesta löytää "ensi käden tiedot". Erityisesti työsuhdeasioita koskevat tiedot on tiivistetty niin, että jokaisesta aiheesta on mallilomake. Lomakkeet ovat vapaasti kopioitavissa ja käytettävissä. Lomakkeet löytyvät myös internetistä osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/verkkolomakkeet. Suuri osa lomakkeista on sellaisia, että ne voi täyttää päätteellä ja tulostaa täytettynä.

Pk-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita työolojen kehittämisestä on tarjolla Työsuojelun tietopankki internetissä osoitteessa http://fi.osha.europa.eu. Sivuilta löytyy mm. työvälineitä, joiden avulla voi nopeasti perehtyä riskienhallinnan perusasioihin, tehdä yrityksen riskianalyysin tietokoneella sekä etsiä ulkopuolista apua asiantuntijahakemistosta. Suomen säädöstietokanta ja yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexistä.

Pienyrityksen tietopaketti 2015: Työsuhteet ja työympäristö (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5)

Lähde: Työsuojeluhallinto

Isännöintialalle oma työsopimusmalli

Isännöintiliiton jäsenyritykset voivat tiedustella Isännöintialan erityispiirteisiin räätälöityä työsopimusmallia ja siihen liittyvää koulutusmateriaalia koulutussuunnittelija Satu Lindéniltä.

Julkaistu: 16.3.2015 17:37