Etusivu > Ajankohtaista > Miten laaditaan 5 vuoden kunnosapitotarveselvitys

Miten laaditaan 5 vuoden kunnosapitotarveselvitys

Asunto-osakeyhtiölain mukaisen kunnossapitotarveselvityksen esittäminen yhtiökokoukselle on hallituksen vastuulla. Nyt julkaistussa ohjeessa kerrotaan mitä tietoja kunnossapitotarveselvityksen pitää sisältää, kuinka selvitys laaditaan ja kuinka se käsitellään yhtiökokouksessa.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee vain kunnossapitotarveselvityksen minimisisällön. Ohjeessa kuitenkin kuvaillaan myös sitä, mitä laajempaan ja suunnitelmalliseen kunnossapitotarveselvitykseen tulisi sisällyttää, jotta kiinteistön arvo säilyy ja yhtiölle koituvat korjauskustannukset olisivat suunnitelmallisia ja ennakoitavia. Ohjeessa havainnollistetaan myös kuinka usein erilaisia korjauksia ja kuntotarkastuksia tulisi suorittaa, jotta korjauksien kulut minimoitaisiin. Lisäksi ohjeessa tähdennetään, että tavoitteellinen korjaussuunnitelma ja taloyhtiölle laadittu strategia tukevat toisiaan kiinteistön arvon säilyttämisessä ja asumisviihtyisyyden kasvattamisessa.

Ohje löytyy jäsensivuilta: työkaluja isännöintiyritykselle/laki ja järjestys/ohjeet ja mallit

Julkaistu: 27.3.2015 12:53