Etusivu > Ajankohtaista > Harmaan talouden riski kiinteistön- ja maisemanhoidossa ei muita aloja korkeampi

Harmaan talouden riski kiinteistön- ja maisemanhoidossa ei muita aloja korkeampi

Verottaja on kartoittanut harmaan talouden ilmentymistä kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialoilla. Isännöintitoimiala ei ollut mukana selvityksessä, mutta isännöinnin paljon käyttämät kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito ja ylläpitotöistä vastaavat yritykset sen sijaan olivat.

Verovelkaisten yritysten määrää voidaan käyttää kuvaamaan harmaan talouden riskiyritysten määrää. Tällä mittarilla kiinteistön- ja maisemanhoitoaloilla riskiyrityksiä on 13,6 % toimialojen toimivista yrityksistä. Määrä on sama kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialat eivät siten edusta erityistä harmaan talouden riskikeskittymää.

Kiinteistön- ja maisemahoidon aloilla harmaa talous ilmenee pitkälti samoilla tavoilla kuin muillakin työvoimavaltaisilla toimialoilla. Väärintoimijat ottavat käyttöönsä yrityksen varallisuutta veroja maksamatta esimerkiksi peitellyn osingon muodossa tai maksavat palkkoja käteisellä ennakonpidätystä toimittamatta. Näissä yrityksissä kirjanpito on epäluotettava edellä kerrottujen laittomien menettelytapojen takia. Osa harmaan talouden harjoittajista jättää kirjanpidon laatimatta kokonaan.

Yksi merkittävä harmaata taloutta ennaltaehkäisevä keino on ennakkoperintärekisteröinnin tehokas hyödyntäminen. Ennakkoperintärekisteritieto ennakoi varsin hyvin yrityksen verovelvoitteiden hoidon tasoa. Rekisteröintitieto on julkinen ja vaikuttaa suoraan ennakkoperintärekisteristä poistetun yrityksen liikekumppanin velvoitteisiin.

Laskun maksajan velvollisuus on tarkastaa, että saajayritys kuuluu asianmukaisiin rekistereihin (arvonlisäverorekisteri, ennakkoperintärekisteri). Mikäli saaja ei ole elinkeinoharjoittaja, eikä ole ennakkoperintärekisterissä, tulee maksajan pidättää laskun arvonlisäverottomasta summasta 13 % ennakonpidätys ja tilittää summa Verohallinnolle. Saajan ollessa elinkeinonharjoittaja, tulee maksajan pidättää vero verokortin mukaan. Ilman verokorttia pidätys on 60 prosenttia. Tämän velvoitteen yritykset ja tilitoimistot tietävät varsin hyvin. Ennakkoperintärekisteröinnin puutteena kuitenkin on, että sen soveltamisala kattaa vain tuloverotuksen.

Harmaan talouden selvitysyksikkö pitää tärkeänä selvittää, miten ennakkoperintärekisteröintijärjestelmää voitaisiin muuttaa, jotta ennakonpidätykset voitaisiin esittää jälkikäteen maksuunpantaviksi myös muiden lakisääteisten maksujen kattamiseksi kuin tuloveron.

Lue lisää verottajan laatimasta selvityksestä

Julkaistu: 30.4.2015 10:40