Etusivu > Ajankohtaista > Tuomio: Asbestikartoituksen laiminlyönnistä sakko

Tuomio: Asbestikartoituksen laiminlyönnistä sakko

Rakennustyön tilaajan on ennen rakennustöiden aloittamista kartoitettava rakennuskohteen vaarallisten aineiden, kuten asbestin käyttö. Isännöitsijän on syytä muistuttaa asiasta taloyhtiön hallitusta, joka on tilaamassa peruskorjausta. Tampereen kaupungin Tilakeskus Liikelaitos sai vastikään sakon asbestikartoituksen laiminlyönnistä.

Pirkanmaan käräjänoikeus tuomitsi maaliskuussa Tampereen kaupungin 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Ennen asbestinpurkutöiden aloittamista rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluvan asbestikartoituksen tekeminen oli laiminlyöty. Tuomiossa todettiin, että Tilakeskus Liikelaitoksen olisi tullut huolehtia asbestikartoituksen tekemisestä. Tilakeskus Liikelaitos oli saanut myös taloudellista etua kartoituksen laiminlyömisestä.

Kalevan lastentalon työmalla uusitiin syksylä 2012 kiinteistön lämmönvaihdin. Samassa yhteydessä oli päätetty parantaa lämmitysjärjestelmää lisäämällä putkistoon linjasulkuventtiileitä. Linjasulkuventtiileiden lisääminen edellytti muutostöitä asbestilla eristetyissä putkistoissa ja siten asbestipurkutöiden teettämistä. Rakennuttajana toimi Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, joka on osa Tampereen kaupungin organisaatiota

Työsuojeluviranomainen totesi, että uusintatyön osalta oli jo etukäteen ollut tieto siitä, että työ tulee ulottumaan alueille, joilta joudutaan purkamaan asbestipitoisia materiaaleja. Niitä ei kuitenkaan ollut työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla tarkemmin kartoitettu. Rakennuttajalle työturvallisuusmääräysten mukaan kuuluva vastuu oli pyritty siirtämään urakoitsijalle, jonka tuli hankkia tarvittaessa paikalle asbestipurkuyritys. Työsuojeluviranomainen viittasi myös siihen, että Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle oli annettu useilla työsuojelutarkastuksilla viranomaisohjausta asbestikartoitusten laiminlyöntien takia. Syksystä 2011 alkaen vastaaviin laiminlyönteihin oli törmätty viidellä työsuojelutarkastuksella ennen tätä tapausta.

Käräjäoikeus katsoi, että Tilakeskus Liikelaitos oli saanut taloudellista etua kartoituksen laiminlyömisestä. Työsuojeluviranomainen oli antanut viranomaisohjausta eri työkohteissa, joten Tilakeskuksen tiedossa oli pitänyt olla asbestin aiheuttama vaara ja menettelytavat sen purkamisessa.

Käräjäoikeus katsoi, ottaen huomioon laiminlyöntien vakavuus, Tilakeskus Liikelaitokselle työsuojeluviranomaisen toimesta annetut viranomaisohjeet sekä Liikelaitoksen toiminnan laajuus, että tuomittavan yhteisösakon tuli olla syyttäjän vaatimaa 5 000 euroa tuntuvampi. Näillä perusteilla Tampereen kaupunki tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon.

Julkaistu: 11.5.2015 12:22