Etusivu > Ajankohtaista > Tilaajavastuulakiin muutoksia 1.9.

Tilaajavastuulakiin muutoksia 1.9.

Tilaajavastuulakia yhdenmukaistetaan ja tiukennetaan. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan myös työterveyshuoltoa. Samalla tilaajan selvitysvelvollisuuksiin ja laiminlyöntimaksuihin tulee täsmennyksiä. Jatkossa tilaaja voi hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja.

Rakentamistoiminnan osalta lakiin kirjataan säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioidaan muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Uudistus parantaa velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailunedellytyksiä, edistää työehtojen toteutumista ja edistää työntekijöiden sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä. Tavoitteena on myös torjua harmaata taloutta.

Julkaistu: 25.5.2015 09:30