Etusivu > Ajankohtaista > Uusi kiinteistöverolain soveltamisohje on päivitetty

Uusi kiinteistöverolain soveltamisohje on päivitetty

Verohallinnon uusi ohje korvaa Verohallinnon 2.1.2014 antaman ohjeen kiinteistöverolain 654/1992 soveltamisesta. Ohjetta on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Kiinteistövero määrätään tiettyinä prosentteina kiinteistön eri osien verotusarvoista. Rakennusten veroprosentti määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Maapohjasta maksetaan veroa pääsääntöisesti yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan.

Kiinteistöverotuksen toimittaa Verohallinto. Kiinteistövero määrätään Verohallinnon rekistereissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, VML) 3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Taloyhtiöllä on velvollisuus tarkistaa ja ilmoittaa kiinteistöverotuksen perusteena käytetyt tiedot. Ilmoittamismenettely vastaa tuloverotuksessa käytettävää esitäytettyyn veroilmoitukseen perustuvaa menettelyä.

Kiinteistöverolain soveltamisohje 22.5.2015, Dnro A68/200/2015 (Verohallinto 26.5.2015)

Julkaistu: 15.6.2015 14:58