Etusivu > Ajankohtaista > Ethän maksa paperinkeräyksestä?

Ethän maksa paperinkeräyksestä?

Keräyspaperin poiskuljetus on taloyhtiöille maksutonta, muistuttaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Taloyhtiön keräyspaperiastioiden tyhjennyksestä ei tarvitse maksaa, jollei kiinteistö sijaitse pientaloalueella. Astioiden tyhjennyksestä ja paperin poiskuljetuksesta vastaavat paperin tuottajat.

Taloyhtiön eli kiinteistön haltijan velvollisuus on järjestää paperinkeräystä varten tilat ja keräysastiat. Keräyspaperia ovat sanoma- ja aikakauslehdet, toimistopaperi, mainokset, puhelinluettelot jne.

Paperin tuottajien velvollisuus

Paperin tuottajan on tyhjennettävä keräysastiat ja järjestettävä keräyspaperin kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Käytännössä velvollisuus koskee taajamien kerros- ja rivitaloja sekä kiinteistöjä, joilla on toimistoja tai tuotanto- tai palvelutoimintoja. Pientaloalueilla ja haja-asutusalueella tuottaja on järjestänyt alueellisia vastaanottopaikkoja paperin keräystä varten.

Paperin tuottajia ovat paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat sekä painettujen paperituotteiden maahantuojat. Tuottajat ovat siirtäneet tuottajavastuunsa kahdelle tuottajayhteisölle: Suomen Keräystuote Oy:lle ja Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:lle, jotka hoitavat tuottajille kuuluvat jäte-laissa säädetyt tehtävät.

Kiinteistön haltijan velvollisuus

Kiinteistön vastuulle jää keräyspaikan ja -astian järjestäminen. Kiinteistön haltija voi myös sopia yhteisestä keräyksestä naapurikiinteistöjen kanssa. Keräyspaperiastian veloituksettomasta tyhjennyksestä ja paperin pois kuljetuksesta voi tehdä sopimuksen kerääjän kanssa, joka toimii tuottajayhteisön yhteistyökumppanina. Tietoa kerääjistä saa tuottajayhteisöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät niiden www-sivuilta:

www.paperinkerays.fi tai www.suomenkeraystuote.fi.

Tuottajavastuun valvonta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo tuottajavastuun toteutumista Suomessa. Tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011). Tuottajavastuu koskee keräyspaperia, ajoneuvoja, renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja, akkuja ja pakkauksia. Lisätietoja tuottajavastuusta löytyy internet-sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/tuottajavastuu.

Lisätiedot

Lisätietoja keräyspaperin tuottajavastuusta saa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja Päivi Linholta puh. 050 537 8941 tai sähköposti paivi.linho@ely-keskus.fi sekä tuottajavastuun nettisivuilta.

Lisätietoa jätehuollon tuottajavastuusta Ympäristöhallinnon verkkosivuilta

Julkaistu: 12.8.2015 13:15