Etusivu > Ajankohtaista > Selvitä palveluntoimittajan työterveyshuolto

Selvitä palveluntoimittajan työterveyshuolto

Tilaajavastuulaki muuttui 1. syyskuuta 2015. Uudistetun lain mukaan tilaajan on hankittava sopimuskumppanilta työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys.

Toimi tilaajana näin:

  • Hanki muiden tilaajavastuulaissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä ennen sopimuksen solmimista.
  • Hanki esimerkiksi jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta. Sopimuspuoli voi myös itse antaa tilaajalle kirjallisen selvityksen, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Tällöin selvityksestä on käytävä ilmi työterveyshuollon palveluntuottaja. Silloin, kun sopimuspuolella ei sopimusta tehtäessä ole vielä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tulee tilaajan hankkia selvitys siitä, miten sopimuspuoli aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon.
  • Työterveyshuoltoa koskevan selvityksen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu.
  • Selvitys ei sopimuksentekohetkellä saa olla kolmea kuukautta vanhempi.
  • Säilytä selvitykset vähintään kaksi vuotta sopimustyön päättymisestä.

Ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan Suomen työterveyshuoltolakia. Työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Lähtömaassa järjestetty työterveyshuolto ei korvaa lakisääteistä velvoitetta järjestää Suomen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestämisestä kerrotaan tarkemmin sivulla www.tyosuojelu.fi/fi/tyoterveyshuolto.

Lakimuutoksia on noudatettava heti

Työterveyshuollon selvittämisen lisäksi tilaajavastuulakiin tuli muitakin muutoksia, jotka liittyvät muun muassa laiminlyöntimaksuihin ja lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittämiseen. Näistä kerrotaan tarkemmin 5.6.2015 julkaistussa työsuojelun tiedotteessa.

Lakimuutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai sen jälkeen. Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa.

Lue myös:

Tilaajavastuulakiin muutoksia 1.9.

Julkaistu: 9.9.2015 18:12