Etusivu > Ajankohtaista > Vuokratalojen omistajille tulossa uusi raportointivelvollisuus

Vuokratalojen omistajille tulossa uusi raportointivelvollisuus

Valtion tukemien vuokratalojen omistajille on tulossa uusia velvollisuuksia, jos hallituksen lakiesitys menee läpi eduskunnassa.

  • Lakiesityksellä muutettaisiin omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä siten, että vuokrissa ja käyttövastikkeissa varautuminen tuleviin korjauksiin saisi olla enintään kohtuullista.
  • Vuokrien tasausta rajoitettaisiin tavallisten ja erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kesken.
  • Vuokratalojen omistajilla olisi jatkossa velvollisuus kilpailuttaa merkittävät hankkimansa kiinteistönhoitopalvelut
  • Omistajan tulisi myös laatia jälkilaskelmat, joista käy ilmi, mitä eriä vuokrilla on vuoden aikana katettu.

Näillä muutoksilla hallitus haluaa hillitä vuokrien ja käyttövastikkeiden nousua ja tehostaa vuokria koskevien säännösten valvontaa.

Valtion aravalainoilla tai korkotukilainoilla rakennettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen. Sen mukaan vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut.

Omakustannusperiaatetta koskevat säännökset jättävät kuitenkin vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajille huomattavan paljon harkintavaltaa säännösten soveltamisessa. Tämä on johtanut paikoin merkittäviinkin eroihin eri omistajien asuntojen vuokra- ja käyttövastiketasoissa, ympäristöministeriö perustelee tiedotteessaan.

Lakiesityksessä ei kielletä vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaamista yli maakuntarajojen.

Korkotukilainoja lyhennettävä vastedes nopeammin laina-ajan alussa

Lakiesityksellä tehtäisiin myös joitakin pienempiä muutoksia korkotuki- ja aravalainsäädäntöön. Uusien korkotukilainojen lainanlyhennyksiä muutettaisiin nykyistä etupainotteisemmiksi. Kun lainaa lyhennettäisiin nopeammin laina-ajan alussa, sekä omistajan että valtion riski pienenisi.

Korkotuki- ja aravalainajärjestelmiä koskevia muutoksenhakusäännöksiä kehitettäisiin siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi pääsääntöisesti valituslupaa. Vastaavanlainen valituslupamenettely on jo käytössä useimmissa muissa hallintoasioissa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat kuitenkin sovellettaviksi vasta siirtymäajan jälkeen vuonna 2017, jotta vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajille jäisi riittävän pitkä aika muuttaa nykykäytäntöjään.

Lisätietoja: valtioneuvosto.fi/paatokset

Julkaistu: 29.10.2015 13:45