Etusivu > Ajankohtaista > Kiinteistövero nousee ensi vuonna

Kiinteistövero nousee ensi vuonna

Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli kasvaa ja korotetaan 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,39-0,90 prosenttiin. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotetaan siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta.

Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,10 prosenttiin.

Laki tulee voimaan 3. marraskuuta 2015. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa, mutta yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin uutta vaihteluväliä sovelletaan vasta vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa.

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta 1291/2015

Julkaistu: 3.11.2015 12:35