Etusivu > Ajankohtaista > Kaksi isännöintialan kannalta erinomaista oikeusratkaisua toimitusjohtajan palkkiosta

Toimitusjohtajan palkkion verotus -asiassa kaksi isännöintialan kannalta erinomaista ratkaisua

Isännöintiliiton vaikutustyö näkyy kiinteistöosakeyhtiöille. Helsingin hallinto-oikeuden uusien ratkaisujen mukaan kiinteistöosakeyhtiö voi maksaa palkkion edelleen isännöintiyritykselle, vaikka sillä on isännöitsijän sijasta oltava toimitusjohtaja.

Molemmat ratkaisut ovat Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuja (dnro 04172/14/8108 ja dnro 00297/15/8108), ja molemmat ovat myös lainvoimaisia. Ratkaisuissa vahvistettiin vanha menettelytapa eli se, että kiinteistöosakeyhtiössäkin palkkio voidaan maksaa edelleen isännöintiyritykselle, olkoonkin, että osakeyhtiölakia noudattavassa kiinteistöosakeyhtiössä ei voi olla isännöitsijää, vaan toimitusjohtaja.

Isännöintiliitto aloitti heti verohallinnon epäselvän ohjeen antamisen jälkeen vuonna 2013 vaikuttamistyön tulkinnan saattamisesta oikealle tolalle. Vaikuttamistyötä on tehty yhdessä yhden yritysjäsenen kanssa, ja toinen edellä mainituista hallinto-oikeuden ratkaisuista on vaikuttamistyön lopputulosta.

Molempien ratkaisujen perustelut ovat hyvät siksi, että ne ovat yleistettävissä kyseisten ratkaisujen ulkopuolelle. Ensin mainitussa ratkaisussa oli lisäksi kysymys tavallisesta kiinteistöosakeyhtiöstä, mikä on alan kannalta erinomaisen hyvä asia: myös parkkitaloyhtiön tai vastaavan toimitusjohtajan työstä laskutettu palkkio on isännöintiyrityksen tuloa.

Työnkuva perustelee ratkaisua

Perustelut tuovat esiin juuri niitä näkökulmia, joita isännöintialalla on nostettu esiin: kiinteistöosakeyhtiölle tehtävä työ vastaa sisällöltään ja luonteeltaan isännöintialalla yleisesti noudatettuja isännöintisopimusehtoja, eikä se sisällä liikkeenjohdolliseen juoksevaan hallintoon eli tyypilliseen toimitusjohtajan tehtävänkuvaan sisältyviä tehtäviä.

Lisäksi toimitusjohtajalla on lukuisia muita yhtiöitä hoidettavanaan, eikä toimitusjohtajalla ole valtuuksia tehdä kiinteistöyhtiön kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäksi perusteluissa on tuotu esille se, että isännöintisopimuksen mukaisia tehtäviä hoitavat isännöintiyrityksessä toimitusjohtajan lisäksi myös muut yrityksen työntekijät (mm. kirjanpito- ja toimistopalvelut).

KHO:lta tulossa ratkaisu vielä talven 2016 aikana

Vääntö ei kuitenkaan ole vielä lopussa, sillä yksi vastaavanlainen asia on päätynyt korkeimman hallinto-oikeuden eli KHO:n käsittelyyn. Tämä ratkaisu on annettu 10.9.2014 Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa (dnro 00514/14/8108).

Osana Isännöintiliiton vaikuttamistyötä olemme saattaneet isännöintialan kannalta hyvät Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut KHO:n esittelijän tietoon. Peukut siis pystyyn, että alan kannalta hyvä ratkaisu tupsahtaa aikanaan ulos myös KHO:sta.

Jaana Sallmén, lakiasiantuntija, varatuomari, Isännöintiliitto

Mistä kysymys:

  • Verottajan 2013 ohjeen mukaan toimitusjohtajan palkkiota tulisi verottaa henkilökohtaisesti (ei yrityksen puolella).
  • Ohjeen mukaan tämä ei koske asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöitä, koska asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijänä voi myös olla yritys.
  • Ohje on tulkinnanvarainen kiinteistöosakeyhtiöiden osalta. Ohjeessa todetaan, että osakeyhtiölakia soveltavassa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ja tavallisessa kiinteistöosakeyhtiössä yhtiöön ei voida valita isännöitsijää, vaan toimitusjohtaja. Käytännössä yhtiön toiminta rinnastuu kuitenkin suurelta osin asunto-osakeyhtiön toimintaan. Samoin toimitusjohtajan tehtävät vastaavat käytännössä suurelta osin isännöitsijän tehtäviä. Toimitusjohtajan palvelut ostetaan yleensä isännöintiyritykseltä, jolloin toimitusjohtajaksi valitaan isännöintiyrityksen palveluksessa oleva henkilö. Edellä mainitussa tilanteessa toimitusjohtajan tehtävästä maksettu korvaus sisältyy isännöintiyrityksen kokonaislaskutukseen, joka koostuu pääosin kirjanpito- ja muista toimistopalveluista maksetusta vastikkeesta.
  • Nyt verohallinnon epäselvään ohjeeseen on saatu isännöintialan kannalta erittäin hyvää oikeuskäytäntöä.

Julkaistu: 4.11.2015 10:51