Etusivu > Ajankohtaista > Taloyhtiön arkistointivastuu korostuu Helsingissä

Helsinki keventää rakennuslupakäytäntöjä, taloyhtiön vastuu korostuu

Helsingissä on marraskuussa tullut voimaan kevennyksiä remonttien luvanvaraisuuteen. Rakennusvalvonta keventänyt keittiöiden, kodinhoitohuoneiden, WC-tilojen, kylpyhuoneiden sekä löylyhuoneiden korjaus- ja muutostöiden lupamenettelyä.

Taloyhtiö säilyttää muutoshankkeiden asiakirjat

Jos korjaus- tai muutoshanke ei tarvitse viranomaisen lupaa tai lausuntoa, hankkeen piirustukset, tarkastusasiakirjat tai muut dokumentit eivät arkistoidu rakennusvalvontaan. Taloyhtiön tulee isännöitsijän kanssa varmistaa, että asiakirjat ja tieto muutoksista arkistoidaan taloyhtiössä.

Tällöin yhtiöllä säilyy ajantasainen tieto toteutetuista toimenpiteistä, mikä on oleellista myöhempien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Myös rakentamisen laatuun liittyvät vastuukysymykset on helpompi selvittää tarvittaessa.

Luvanvaraisuudesta vapautettuja muutostöitäkin varten pitää aina teettää rakentamista tai korjaamista säätelevien määräysten mukaiset suunnitelmat.

Taloyhtiö päättää useista remonteista ja valvoo niitä

Jos rakennusvalvonnan lupaa tai lausuntoa ei tarvita hankkeessa, taloyhtiön vastuu rakennuksen korjaus- ja muutostöistä ja asiakirjojen säilyttämisestä korostuu. Kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön hallitus tekee isännöitsijän tuella muutoksia koskevat päätökset ja varmistaa toteutuksen riippumattoman valvonnan.

Tästä saattaa syntyä lisäkustannuksia taloyhtiöihin, joissa on aiemmin luotettu viranomaisten valvontaan ja arkistoihin.

Kiinteistön omistaja voi asettaa hankkeelle omat vaatimuksensa, joita muutostöiden pitää täyttää. Myös asemakaavamääräyksiä ja muita rakentamista koskevia säädöksiä tulee noudattaa.

Hankkeissa on tärkeää käyttää päteviä suunnittelijoita, urakoitsijoita ja valvojia, jotka varmistavat suoritettavien töiden laadun ja dokumentoivat tarkastukset. Vain näin toimimalla voidaan turvata omaisuuden arvo sekä kohteiden terveellisyys ja turvallisuus.

Lisää tietoa:

Remontteihin riittää usein taloyhtiön lupa - Z-lausunnon ohje päivitetty

Kylpyhuoneet saa remontoida ilman rakennuslupaa - muutama poikkeus

Helsingin rakennusvalvonnan ohjeet:

Märkätilamuutosten rakennuslupa

Z-lausunto vähäisille rakennus- ja taloteknisille toimenpiteille

Julkaistu: 30.12.2015 17:39