Etusivu > Ajankohtaista > ARAn avustusten hakuohjeet vuodelle 2016 julkaistu

ARAn avustusten hakuohjeet vuodelle 2016 julkaistu

ARAn asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausvaltuus on 100 miljoonaa euroa. Korkotukilainoitusta asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen ei tänä vuonna ole tarjolla.

Asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamislainan valtiontakaus voi olla 70 % kustannuksista. Kustannuksiin voidaan hyväksyä talotekniset ja talon ylläpidon kannalta keskeiset korjaustoimenpiteet, kuten putkisto- ja sähköjärjestelmäremontit.

Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainojen valtiontakausta koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa. Kunnat voivat tiedottaa hakumahdollisuudesta alueellaan.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuohjeet vuodelle 2016 ovat erillisenä julkaisuna ARAN sivuilla.

Poimintoja ARA tuet 2016 -hakuohjeista

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus

HAKUAIKA: jatkuva haku
HAKEMUS: jätetään ARAaan

Hakija toimittaa hakemusasiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauspäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja perusparannuskustannukset. Tukea voi saada ylläpidon kannalta keskeisiin toimenpiteisiin kuten putkisto- ja ulkovaippa- sekä energiataloudellisiin korjauksiin.

Takauslainan määrä on enintään 70 % kohteeseen sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen kohtuullisista perusparannuskustannuksista. Takauslainaksi hyväksyminen edellyttää, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät
edellytykset takauslainan takaisin maksamiseen.

Takausmaksu on kertaluoteinen 2 % myönnetyn takauslainan pääomasta.

Haussa tarvittavat lomakkeet ja liitteet

ARAlle toimitettavat hakemusasiakirjat on lueteltu lomakkeessa ARA 68b.
Lomake on saatavilla ARAn lomakkeet-sivulla: www.ara.fi/lomakkeet

Lisää tietoa tukimuodosta: www.ara.fi/rahoitus > Perusparannuksen lainoitus > Asuntoosakeyhtiotalot
Tuotekortti: TA4 Asunto-osakeyhtiön perusparannuslainan valtiontakaus.

Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen

HAKUAIKA: jatkuva haku
HAKEMUS: jätetään hankkeen sijaintikuntaan

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen siinä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

Perusparannuslaina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut 20 vuotta. Jos aikaa on kulunut vähemmän kuin 20 vuotta, mutta kuitenkin vähintään 15 vuotta, voidaan perusparannuslaina hyväksyä korkotukilainaksi vain, jos korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai se on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi.

Haussa tarvittavat lomakkeet ja liitteet
. hakemus (lomake ARA 64)
. alustava hankeohjelma (lomake ARA 81a)
. kuntoarvio
. korjausaste-/tavoitehintalaskelma
. talousarvio (lomake ARA 95)
. pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma (lomake ARA 82)
. selvitys vakuuden arvosta, sisältäen laskelman entisistä lainoista
Lomakkeiden ajantasaiset versiot ovat saatavilla ARAn lomakkeet-sivulla: www.ara.fi/lomakkeet

Lisää tietoa tukimuodosta: www.ara.fi/rahoitus > Perusparannuksen lainoitus > Vuokra- ja asumisoikeustalot

Apuvälineinä voidaan käyttää ARAn laskuria:
. alustavaa talousarviota laadittaessa: www.ara.fi/vuokralaskuri

Tuotekortit:
KT 3 Korkotukilaina vuokra-asuntojen peruskorjaukseen
KT 14 Korkotukilaina asumisoikeustalon perusparantamiseen

Julkaistu: 26.2.2016 12:07