Etusivu > Ajankohtaista > Turvasuojaus- ja lukkoliikkeille uusi lupavaatimus vuoden alusta

Turvasuojaus- ja lukkoliikkeille uusi lupavaatimus vuoden alusta

Yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitetään yhteen lakiin vuoden 2017 alusta. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia, kuten lukko-, murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmiä asentavia yrityksiä koskevat säännökset.

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tulee lakiuudistuksen myötä elinkeinoluvan alaiseksi. Laissa hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että turvasuojaustoimintaa harjoittavien yrityksien, joilla on vähäisessäkin määrin edellä mainittuja tehtäviä, tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupa Poliisihallitukselta.

Elinkeinolupaa vaativista turvasuojaustehtävistä on laadittava kirjallinen toimeksiantosopimus. Entinen palvelutodistus ei siis enää riitä. Sanktiot luvatta tai ilman toimeksiantosopimusta toimimisesta sekä turvasuojaajakortin esittämättä jättämisestä koskevat turvallisuuspalveluyrityksiä.

Turvasuojaajien on kannettava mukanaan turvasuojaajakorttia, josta selviää, toimiiko henkilö työsuhteessa vai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Nykyinen hyväksyntä turvasuojaajaksi on voimassa hyväksynnän voimassaoloajan.

Lisätietoja:

K2 Turvapalvelut Oy:n toimitusjohtaja, OTT Jyri Paasosen kirjoitus: Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (voimaan 1.1.2017)

Julkaistu: 14.11.2016 09:52