Etusivu > Ajankohtaista > Tupakkalain asumiseen liittyviä pykäliä hienosäädetään

Tupakkalain asumiseen liittyviä pykäliä hienosäädetään

Tupakkalain 79 §, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa, antaa asuntoyhteisöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Samassa pykälässä edellytetään tilojen haltijoiden kuulemista ennen hakemuksen tekemistä. Kuulemismenettelyä ollaan nyt tarkentamassa lailla.

Missään ei ole määritelty, miten asukasta tarkalleen pitäisi kuulla. Pelkona on ollut, että kuulemisvelvoite muodostuu taloyhtiöiden kannalta liian raskaaksi. Esitetty täydennys selkeyttäisi menettelyä taloyhtiöissä. Menettely ei tällaisenaan edellytä kuittauksia viestien vastaanottajalta, mikä olisikin hyvin raskas ja epätyypillinen toimi taloyhtiölle eli käytännössä isännöinnille.

Hallituksen esityksessä (HE 219/ 2016 vp) ehdotetaan kuulemisvelvoitetta tarkennettavaksi lakipykälää täydentämällä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi neljäs momentti, jossa säännellään nimenomaisesti taloyhtiöiden kuulemisvelvoitetta seuraavasti:

"-- kuuleminen katsotaan toteutetuksi, jos asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen:

1) omistusoikeuden perusteella tiloja hallitsevalle siihen postiosoitteeseen, joka on asuntoyhteisön tiedossa, tai siihen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen, jonka haltija on ilmoittanut asuntoyhteisölle; sekä

2) vuokraoikeuden tai muun vastaavan oikeuden perusteella tiloja hallitsevalle rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai hänen hallitsemaansa huoneistoon."

Isännöintiliitto pitää tärkeänä, että hallituksen esityksen mukainen täydennys saadaan lakiin ja on tukenut ehdotuksen mukaista lisäystä omissa lausunnoissaan.

Isännöintiliiton lausunnot tupakkalaista jäsensivuilla

Julkaistu: 14.11.2016 12:46